DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC არის მაღალი სისუფთავის, აგრეგირებული, მეოთხეული ამონიუმის მარილი და მაღალი მუხტის სიმკვრივის კათიონური მონომერი. მისი გარეგნობა უფერო და გამჭვირვალე სითხეა გამაღიზიანებელი სუნის გარეშე. DADMAC წყალში ადვილად იხსნება. მისი მოლეკულური ფორმულაა C8H16NC1 და მისი მოლეკულური წონა 161,5. მოლეკულურ სტრუქტურაში არის ალკენილის ორმაგი ბმა და შეუძლია შექმნას წრფივი ჰომო პოლიმერი და ყველა სახის კოპოლიმერი სხვადასხვა პოლიმერიზაციის რეაქციით.