DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC არის მაღალი სისუფთავის, აგრეგირებული, მეოთხეული ამონიუმის მარილი და მაღალი მუხტის სიმკვრივის კათიონური მონომერი.მისი გარეგნობა არის უფერო და გამჭვირვალე სითხე, გამაღიზიანებელი სუნის გარეშე.DADMAC წყალში ძალიან მარტივად იხსნება.მისი მოლეკულური ფორმულა არის C8H16NC1 და მისი მოლეკულური წონა არის 161,5.მოლეკულურ სტრუქტურაში არის ალკენილის ორმაგი ბმა და შეუძლია შექმნას ხაზოვანი ჰომოპოლიმერი და ყველა სახის კოპოლიმერი სხვადასხვა პოლიმერიზაციის რეაქციით.