ჩიტოზანი

  • ჩიტოზანი

    ჩიტოზანი

    სამრეწველო კლასის ქიტოზანი, როგორც წესი, იწარმოება ოფშორული კრევეტების ჭურვიდან და კრაბის ჭურვიდან. წყალში უხსნადი, განზავებულ მჟავაში ხსნადი.

    სამრეწველო ხარისხის ქიტოზანი შეიძლება დაიყოს: მაღალი ხარისხის სამრეწველო კლასის და ზოგადი ინდუსტრიული კლასის.სხვადასხვა ტიპის სამრეწველო კლასის პროდუქტებს ექნებათ დიდი განსხვავება ხარისხსა და ფასში.

    ჩვენს კომპანიას ასევე შეუძლია აწარმოოს კლასიფიცირებული ინდიკატორები სხვადასხვა გამოყენების მიხედვით.მომხმარებლებს შეუძლიათ აირჩიონ პროდუქტები დამოუკიდებლად, ან რეკომენდაცია გაუწიონ ჩვენი კომპანიის პროდუქტებს, რათა უზრუნველყონ პროდუქტების მოსალოდნელი გამოყენების ეფექტი.