კომპანია

ტესტი ფონიანი ჩამდინარე წყლების დამუშავებისთვის

ტესტი პროპილენ გლიკოლისა და ზედაპირულად აქტიური ნარჩენების წყლის დამუშავებისთვის

ტესტი წითელი საფუარის ნარჩენი წყლისთვის ბრინჯის დუღილის დამუშავებიდან