პოლი DADMAC

  • პოლი DADMAC

    პოლი DADMAC

    Poly DADMAC ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სამრეწველო საწარმოების წარმოებაში და კანალიზაციის გაწმენდაში.