საქმეები

დეკოლორიზაციის ექსპერიმენტი

წყლის გამწმენდი ქიმიკატები

ტესტი მუნიციპალური კანალიზაციისთვის

ტესტი ქაღალდის დამზადების ნარჩენი წყლისთვის